SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Đánh dàn trải chỉ thêm tốn tiền bạc của bạn và cũng đừng đầu tư nhiều nơi nhiều chỗ để loạn số. Chọn đúng địa chỉ soi cầu chính là chìa khóa Thành Công của bạn.
SONG THỦ LÔ MT SIÊU CHUẨN Giá 400.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-06-23
04-06-23Khánh Hòa: 20,02,
Kon Tum: 41,42,
: 58,52
Ăn lô 20 Khánh Hòa,
Ăn lô 42 Kon Tum
387
03-06-23Đắc Nông: 71,19,
Quảng Ngãi: 42,54,
Đà Nẵng: 99,95
Ăn lô 19,71 Đắc Nông,
Ăn lô 54,42 Quảng Ngãi,
Ăn lô 95 Đà Nẵng
323
02-06-23Ninh Thuận: 19,38,
Gia Lai: 80,71
Trượt308
01-06-23Quảng Bình: 70,41,
Quảng Trị: 22,11,
Bình Định: 13,53
Ăn lô 70,41 Quảng Bình,
Ăn lô 11,22 Quảng Trị
214
31-05-23Khánh Hòa: 06,36,
Đà Nẵng: 40,56
Ăn lô 36 Khánh Hòa229
30-05-23Quảng Nam: 45,47,
Đắc Lắc: 71,07
Ăn lô 71 Đắc Lắc287
29-05-23Phú Yên: 74,30,
TT Huế: 88,61
Ăn lô 74 Phú Yên,
Ăn lô 61,88 TT Huế
161
28-05-23Khánh Hòa: 78,33,
Kon Tum: 53,52,
: 53,34
Ăn lô 33 Khánh Hòa,
Ăn lô 34,53
341
27-05-23Đắc Nông: 78,31,
Quảng Ngãi: 27,01,
Đà Nẵng: 20,44
Ăn lô 20,44 Đà Nẵng207
26-05-23Ninh Thuận: 29,91,
Gia Lai: 43,66
Ăn lô 29 Ninh Thuận342
25-05-23Quảng Bình: 66,18,
Quảng Trị: 95,34,
Bình Định: 80,68
Ăn lô 18 Quảng Bình,
Ăn lô 95,34 Quảng Trị,
Ăn lô 68 Bình Định
249
24-05-23Khánh Hòa: 94,35,
Đà Nẵng: 56,72
Ăn lô 94,35 Khánh Hòa,
Ăn lô 72 Đà Nẵng
272
23-05-23Quảng Nam: 49,85,
Đắc Lắc: 50,69
Ăn lô 69 Đắc Lắc213
22-05-23Phú Yên: 32,75,
TT Huế: 77,04
Ăn lô 75,32 Phú Yên140
21-05-23Khánh Hòa: 63,86,
Kon Tum: 75,56,
: 14,74
Ăn lô 86 Khánh Hòa,
Ăn lô 56 Kon Tum,
Ăn lô 74
506
20-05-23Đắc Nông: 72,22,
Quảng Ngãi: 03,83,
Đà Nẵng: 47,88
Trượt377
19-05-23Ninh Thuận: 71,54,
Gia Lai: 34,64
Ăn lô 64,34 Gia Lai273
18-05-23Quảng Bình: 70,17,
Quảng Trị: 05,47,
Bình Định: 34,10
Ăn lô 70,17 Quảng Bình,
Ăn lô 05 Quảng Trị,
Ăn lô 34,10 Bình Định
221
17-05-23Khánh Hòa: 31,68,
Đà Nẵng: 54,29
Ăn lô 29 Đà Nẵng274
16-05-23Quảng Nam: 79,45,
Đắc Lắc: 80,13
Ăn lô 13 Đắc Lắc242
15-05-23Phú Yên: 97,62,
TT Huế: 57,55
Ăn lô 97 Phú Yên,
Ăn lô 57,55 TT Huế
179
14-05-23Khánh Hòa: 89,47,
Kon Tum: 90,30,
: 24,59
Ăn lô 89 Khánh Hòa,
Ăn lô 30 Kon Tum
290
13-05-23Đắc Nông: 73,35,
Quảng Ngãi: 15,02,
Đà Nẵng: 38,09
Ăn lô 35,73 Đắc Nông,
Ăn lô 09 Đà Nẵng
252
12-05-23Ninh Thuận: 94,08,
Gia Lai: 11,43
Trượt312
11-05-23Quảng Bình: 58,25,
Quảng Trị: 62,18,
Bình Định: 88,46
Ăn lô 58 Quảng Bình,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 88,46 Bình Định
264
10-05-23Khánh Hòa: 81,42,
Đà Nẵng: 60,08
Ăn lô 81,42 Khánh Hòa,
Ăn lô 08 Đà Nẵng
228
09-05-23Quảng Nam: 68,19,
Đắc Lắc: 35,17
Trượt248
08-05-23Phú Yên: 62,54,
TT Huế: 35,83
Ăn lô 62,54 Phú Yên,
Ăn lô 83 TT Huế
315
07-05-23Khánh Hòa: 08,80,
Kon Tum: 26,88,
: 63,76
Ăn lô 80,08 Khánh Hòa,
Ăn lô 76,63
323
06-05-23Đắc Nông: 48,94,
Quảng Ngãi: 23,90,
Đà Nẵng: 74,33
Ăn lô 48 Đắc Nông,
Ăn lô 23 Quảng Ngãi
314
05-05-23Ninh Thuận: 21,33,
Gia Lai: 41,32
Ăn lô 33 Ninh Thuận,
Ăn lô 32,41 Gia Lai
384
04-05-23Quảng Bình: 83,06,
Quảng Trị: 86,20,
Bình Định: 87,78
Trượt267
03-05-23Khánh Hòa: 05,35,
Đà Nẵng: 90,42
Ăn lô 35,05 Khánh Hòa,
Ăn lô 42 Đà Nẵng
215
02-05-23Quảng Nam: 90,79,
Đắc Lắc: 35,01
Ăn lô 01 Đắc Lắc167
01-05-23Phú Yên: 20,04,
TT Huế: 94,52
Ăn lô 04 Phú Yên,
Ăn lô 94 TT Huế
178
30-04-23Khánh Hòa: 03,92,
Kon Tum: 50,73,
: 04,61
Ăn lô 50,73 Kon Tum357
29-04-23Đắc Nông: 92,35,
Quảng Ngãi: 23,14,
Đà Nẵng: 00,88
Ăn lô 23 Quảng Ngãi313
28-04-23Ninh Thuận: 00,99,
Gia Lai: 60,95
Ăn lô 99 Ninh Thuận260
27-04-23Quảng Bình: 10,45,
Quảng Trị: 96,83,
Bình Định: 84,54
Ăn lô 45,10 Quảng Bình196
26-04-23Khánh Hòa: 69,94,
Đà Nẵng: 34,32
Ăn lô 69,94 Khánh Hòa263
25-04-23Quảng Nam: 84,87,
Đắc Lắc: 32,15
Ăn lô 84 Quảng Nam,
Ăn lô 32 Đắc Lắc
206
24-04-23Phú Yên: 92,31,
TT Huế: 24,65
Ăn lô 92,31 Phú Yên,
Ăn lô 65 TT Huế
168
23-04-23Khánh Hòa: 26,27,
Kon Tum: 73,29,
: 00,03
Ăn lô 26,27 Khánh Hòa,
Ăn lô 29,73 Kon Tum,
Ăn lô 03
492
22-04-23Đắc Nông: 65,85,
Quảng Ngãi: 53,12,
Đà Nẵng: 21,67
Ăn lô 85,65 Đắc Nông,
Ăn lô 21,67 Đà Nẵng
323
21-04-23Gia Lai: 68,65,
Ninh Thuận: 04,92
Ăn lô 68 Gia Lai206
20-04-23Quảng Bình: 88,96,
Quảng Trị: 49,36,
Bình Định: 24,51
Ăn lô 88,96 Quảng Bình,
Ăn lô 36,49 Quảng Trị,
Ăn lô 24,51 Bình Định
320
19-04-23Khánh Hòa: 11,41,
Đà Nẵng: 85,42
Ăn lô 41 Khánh Hòa213
18-04-23Quảng Nam: 84,93,
Đắc Lắc: 18,95
Ăn lô 84,93 Quảng Nam,
Ăn lô 95 Đắc Lắc
367
17-04-23Phú Yên: 33,05,
TT Huế: 31,51
Ăn lô 05 Phú Yên,
Ăn lô 51 TT Huế
130
16-04-23Khánh Hòa: 97,23,
Kon Tum: 39,93,
: 72,94
Ăn lô 39,93 Kon Tum,
Ăn lô 72
418
15-04-23Đắc Nông: 29,30,
Quảng Ngãi: 28,75,
Đà Nẵng: 35,25
Ăn lô 75,28 Quảng Ngãi255
14-04-23Ninh Thuận: 06,51,
Gia Lai: 86,02
Ăn lô 86,02 Gia Lai263
13-04-23Quảng Bình: 01,37,
Quảng Trị: 07,65,
Bình Định: 56,27
Ăn lô 37,01 Quảng Bình,
Ăn lô 65,07 Quảng Trị
218
12-04-23Khánh Hòa: 46,45,
Đà Nẵng: 89,60
Ăn lô 45 Khánh Hòa,
Ăn lô 89,60 Đà Nẵng
298
11-04-23Quảng Nam: 07,81,
Đắc Lắc: 91,14
Ăn lô 81 Quảng Nam,
Ăn lô 91 Đắc Lắc
360
10-04-23Phú Yên: 76,71,
TT Huế: 06,16
Ăn lô 16,06 TT Huế184
09-04-23Khánh Hòa: 92,94,
Kon Tum: 23,81,
: 92,89
Ăn lô 94,92 Khánh Hòa,
Ăn lô 92,89
320
08-04-23Đắc Nông: 81,11,
Quảng Ngãi: 52,32,
Đà Nẵng: 94,68
Ăn lô 81 Đắc Nông259
07-04-23Ninh Thuận: 63,79,
Gia Lai: 29,78
Trượt282
06-04-23Quảng Bình: 44,42,
Quảng Trị: 19,34,
Bình Định: 15,74
Ăn lô 34 Quảng Trị,
Ăn lô 15 Bình Định
286
05-04-23Khánh Hòa: 10,50,
Đà Nẵng: 28,79
Ăn lô 50 Khánh Hòa,
Ăn lô 79,28 Đà Nẵng
243
04-04-23Quảng Nam: 34,14,
Đắc Lắc: 16,36
Ăn lô 34,14 Quảng Nam,
Ăn lô 36 Đắc Lắc
296
03-04-23Phú Yên: 57,50,
TT Huế: 02,72
Ăn lô 50 Phú Yên292
02-04-23Khánh Hòa: 27,43,
Kon Tum: 57,24,
: 26,32
Ăn lô 24 Kon Tum365
01-04-23Đắc Nông: 85,30,
Quảng Ngãi: 08,39,
Đà Nẵng: 00,47
Ăn lô 85 Đắc Nông,
Ăn lô 39 Quảng Ngãi
205
31-03-23Ninh Thuận: 73,20,
Gia Lai: 27,94
Ăn lô 20 Ninh Thuận355
30-03-23Quảng Trị: 89,72,
Bình Định: 83,56,
Quảng Bình: 46,86
Ăn lô 56 Bình Định253
29-03-23Khánh Hòa: 50,79,
Đà Nẵng: 27,86
Ăn lô 50 Khánh Hòa,
Ăn lô 27 Đà Nẵng
242
28-03-23Quảng Nam: 65,16,
Đắc Lắc: 84,25
Ăn lô 16,65 Quảng Nam,
Ăn lô 84 Đắc Lắc
233
27-03-23Phú Yên: 43,46,
TT Huế: 32,01
Trượt335
26-03-23Khánh Hòa: 97,86,
Kon Tum: 21,78,
: 53,88
Ăn lô 86 Khánh Hòa,
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 88,53
323
25-03-23Đắc Nông: 91,16,
Quảng Ngãi: 41,44,
Đà Nẵng: 52,02
Trượt307
24-03-23Ninh Thuận: 56,78,
Gia Lai: 22,15
Ăn lô 78 Ninh Thuận,
Ăn lô 22 Gia Lai
186
23-03-23Quảng Bình: 42,89,
Quảng Trị: 94,48,
Bình Định: 80,32
Ăn lô 80 Bình Định295
22-03-23Khánh Hòa: 04,42,
Đà Nẵng: 61,99
Ăn lô 42 Khánh Hòa371
21-03-23Quảng Nam: 23,98,
Đắc Lắc: 79,72
Trượt370
20-03-23Phú Yên: 32,67,
TT Huế: 37,15
Trượt337
19-03-23: 28,36,
Kon Tum: 60,84,
Khánh Hòa: 48,33
Ăn lô 36,28 ,
Ăn lô 60,84 Kon Tum,
Ăn lô 48 Khánh Hòa
395
18-03-23Đắc Nông: 36,16,
Quảng Ngãi: 92,94,
Đà Nẵng: 62,96
Ăn lô 36 Đắc Nông378
17-03-23Gia Lai: 04,47,
Ninh Thuận: 30,94
Ăn lô 04,47 Gia Lai249
16-03-23Quảng Bình: 59,98,
Quảng Trị: 85,93,
Bình Định: 17,06
Ăn lô 59 Quảng Bình286