CẶP XÍU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi thua lỗ quá nhiều nên dừng lại trước khi thua quá muộn. Mạnh tay đầu tư mua số từ Tổng Đài . Khẳng định lấy số hôm nào trúng số hôm đó. Chắc thắng & chuẩn xác.
CẶP XÍU CHỦ MT SIÊU CHUẨN Giá 1.200.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-06-23
04-06-23Khánh Hòa: 767,441,
Kon Tum: 499,448,
: 348,040
Trúng 348 213
03-06-23Đắc Nông: 971,808,
Quảng Ngãi: 635,885,
Đà Nẵng: 709,208
Trúng 971 Đắc Nông,
Trúng 635 Quảng Ngãi,
Trúng 709 Đà Nẵng
174
02-06-23Ninh Thuận: 076,892,
Gia Lai: 645,651
Trúng 076 Ninh Thuận289
01-06-23Quảng Bình: 676,985,
Quảng Trị: 748,101,
Bình Định: 120,482
Trúng 120 Bình Định184
31-05-23Khánh Hòa: 204,795,
Đà Nẵng: 403,020
Trượt209
30-05-23Quảng Nam: 733,183,
Đắc Lắc: 462,572
Trượt219
29-05-23Phú Yên: 235,965,
TT Huế: 212,180
Trúng 212 TT Huế212
28-05-23Khánh Hòa: 648,210,
Kon Tum: 090,924,
: 143,315
Trúng 090 Kon Tum,
Trúng 143
328
27-05-23Đắc Nông: 458,277,
Quảng Ngãi: 978,318,
Đà Nẵng: 982,340
Trượt226
26-05-23Ninh Thuận: 310,629,
Gia Lai: 330,726
Trúng 330 Gia Lai144
25-05-23Quảng Bình: 883,369,
Quảng Trị: 689,464,
Bình Định: 605,608
Trúng 883 Quảng Bình,
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 605 Bình Định
200
24-05-23Khánh Hòa: 797,107,
Đà Nẵng: 400,771
Trúng 797 Khánh Hòa163
23-05-23Quảng Nam: 560,590,
Đắc Lắc: 976,973
Trúng 560 Quảng Nam,
Trúng 976 Đắc Lắc
171
22-05-23Phú Yên: 901,371,
TT Huế: 021,340
Trượt207
21-05-23Khánh Hòa: 077,972,
Kon Tum: 436,130,
: 760,136
Trúng 077 Khánh Hòa,
Trúng 436 Kon Tum
329
20-05-23Đắc Nông: 825,369,
Quảng Ngãi: 959,808,
Đà Nẵng: 396,562
Trúng 825 Đắc Nông186
19-05-23Ninh Thuận: 029,003,
Gia Lai: 199,024
Trúng 029 Ninh Thuận,
Trúng 199 Gia Lai
242
18-05-23Quảng Bình: 494,966,
Quảng Trị: 729,535,
Bình Định: 175,628
Trúng 494 Quảng Bình245
17-05-23Khánh Hòa: 469,034,
Đà Nẵng: 120,259
Trúng 469 Khánh Hòa146
16-05-23Quảng Nam: 333,462,
Đắc Lắc: 663,897
Trượt267
15-05-23Phú Yên: 954,422,
TT Huế: 454,395
Trúng 454 TT Huế186
14-05-23Khánh Hòa: 371,199,
Kon Tum: 128,139,
: 590,272
Trượt318
13-05-23Đắc Nông: 677,350,
Quảng Ngãi: 453,690,
Đà Nẵng: 546,530
Trúng 453 Quảng Ngãi227
12-05-23Ninh Thuận: 260,929,
Gia Lai: 250,257
Trượt179
11-05-23Quảng Bình: 064,724,
Quảng Trị: 338,140,
Bình Định: 981,832
Trúng 338 Quảng Trị,
Trúng 981 Bình Định
201
10-05-23Khánh Hòa: 810,107,
Đà Nẵng: 283,610
Trượt220
09-05-23Quảng Nam: 450,593,
Đắc Lắc: 372,340
Trượt138
08-05-23Phú Yên: 532,424,
TT Huế: 002,112
Trượt189
07-05-23Khánh Hòa: 005,924,
Kon Tum: 950,340,
: 806,315
Trúng 950 Kon Tum229
06-05-23Đắc Nông: 549,047,
Quảng Ngãi: 425,181,
Đà Nẵng: 880,092
Trượt253
05-05-23Ninh Thuận: 458,639,
Gia Lai: 694,242
Trúng 458 Ninh Thuận,
Trúng 694 Gia Lai
158
04-05-23Quảng Bình: 249,476,
Quảng Trị: 165,940,
Bình Định: 132,653
Trượt158
03-05-23Khánh Hòa: 589,932,
Đà Nẵng: 869,275
Trúng 589 Khánh Hòa270
02-05-23Quảng Nam: 416,085,
Đắc Lắc: 279,126
Trượt215
01-05-23Phú Yên: 649,004,
TT Huế: 258,370
Trượt225
30-04-23Khánh Hòa: 409,344,
Kon Tum: 919,227,
: 434,609
Trúng 919 Kon Tum285
29-04-23Đắc Nông: 421,094,
Quảng Ngãi: 373,551,
Đà Nẵng: 714,102
Trúng 421 Đắc Nông162
28-04-23Ninh Thuận: 019,407,
Gia Lai: 979,481
Trúng 979 Gia Lai202
27-04-23Quảng Bình: 919,343,
Quảng Trị: 347,274,
Bình Định: 434,370
Trúng 347 Quảng Trị201
26-04-23Khánh Hòa: 574,198,
Đà Nẵng: 992,070
Trúng 574 Khánh Hòa202
25-04-23Quảng Nam: 146,120,
Đắc Lắc: 527,215
Trúng 146 Quảng Nam,
Trúng 527 Đắc Lắc
204
24-04-23Phú Yên: 966,106,
TT Huế: 349,649
Trúng 966 Phú Yên265
23-04-23Khánh Hòa: 739,096,
Kon Tum: 673,740,
: 692,779
Trúng 739 Khánh Hòa,
Trúng 673 Kon Tum,
Trúng 692
354
22-04-23Đắc Nông: 685,618,
Quảng Ngãi: 923,295,
Đà Nẵng: 174,402
Trúng 685 Đắc Nông,
Trúng 923 Quảng Ngãi,
Trúng 174 Đà Nẵng
239
21-04-23Gia Lai: 944,188,
Ninh Thuận: 209,814
Trúng 209 Ninh Thuận174
20-04-23Quảng Bình: 499,257,
Quảng Trị: 293,544,
Bình Định: 616,595
Trúng 499 Quảng Bình,
Trúng 616 Bình Định
223
19-04-23Khánh Hòa: 139,482,
Đà Nẵng: 677,455
Trúng 139 Khánh Hòa196
18-04-23Quảng Nam: 566,850,
Đắc Lắc: 933,014
Trượt221
17-04-23Phú Yên: 535,441,
TT Huế: 655,508
Trượt257
16-04-23Khánh Hòa: 849,082,
Kon Tum: 572,839,
: 415,448
Trúng 849 Khánh Hòa,
Trúng 572 Kon Tum
291
15-04-23Đắc Nông: 274,370,
Quảng Ngãi: 428,848,
Đà Nẵng: 772,293
Trúng 428 Quảng Ngãi226
14-04-23Ninh Thuận: 062,195,
Gia Lai: 726,520
Trúng 062 Ninh Thuận,
Trúng 726 Gia Lai
207
13-04-23Quảng Bình: 218,726,
Quảng Trị: 539,405,
Bình Định: 523,639
Trúng 218 Quảng Bình,
Trúng 523 Bình Định
221
12-04-23Khánh Hòa: 288,783,
Đà Nẵng: 233,014
Trúng 288 Khánh Hòa,
Trúng 233 Đà Nẵng
251
11-04-23Quảng Nam: 346,217,
Đắc Lắc: 619,234
Trúng 346 Quảng Nam223
10-04-23Phú Yên: 587,375,
TT Huế: 328,876
Trúng 587 Phú Yên221
09-04-23Khánh Hòa: 910,121,
Kon Tum: 075,594,
: 545,972
Trúng 910 Khánh Hòa354
08-04-23Đắc Nông: 662,447,
Quảng Ngãi: 912,554,
Đà Nẵng: 029,164
Trượt202
07-04-23Ninh Thuận: 116,152,
Gia Lai: 637,740
Trúng 637 Gia Lai203
06-04-23Quảng Bình: 202,501,
Quảng Trị: 447,135,
Bình Định: 273,206
Trúng 202 Quảng Bình,
Trúng 447 Quảng Trị,
Trúng 273 Bình Định
220
05-04-23Khánh Hòa: 704,859,
Đà Nẵng: 856,902
Trúng 704 Khánh Hòa,
Trúng 856 Đà Nẵng
222
04-04-23Quảng Nam: 302,057,
Đắc Lắc: 178,068
Trúng 302 Quảng Nam,
Trúng 178 Đắc Lắc
214
03-04-23Phú Yên: 910,967,
TT Huế: 312,243
Trúng 910 Phú Yên,
Trúng 312 TT Huế
208
02-04-23Khánh Hòa: 832,191,
Kon Tum: 454,283,
: 507,911
Trúng 832 Khánh Hòa336
01-04-23Đắc Nông: 325,294,
Quảng Ngãi: 941,875,
Đà Nẵng: 322,801
Trượt219
31-03-23Ninh Thuận: 834,456,
Gia Lai: 278,941
Trượt221
30-03-23Quảng Trị: 834,634,
Bình Định: 313,853,
Quảng Bình: 707,073
Trúng 707 Quảng Bình248
29-03-23Khánh Hòa: 934,269,
Đà Nẵng: 420,590
Trượt235
28-03-23Quảng Nam: 366,771,
Đắc Lắc: 364,376
Trượt213
27-03-23Phú Yên: 447,062,
TT Huế: 058,510
Trượt147
26-03-23Khánh Hòa: 691,850,
Kon Tum: 150,580,
: 635,283
Trượt267
25-03-23Đắc Nông: 583,094,
Quảng Ngãi: 615,703,
Đà Nẵng: 165,411
Trúng 583 Đắc Nông165
24-03-23Ninh Thuận: 763,259,
Gia Lai: 480,151
Trúng 480 Gia Lai156
23-03-23Quảng Bình: 881,729,
Quảng Trị: 026,989,
Bình Định: 061,568
Trượt241
22-03-23Khánh Hòa: 512,485,
Đà Nẵng: 487,317
Trúng 487 Đà Nẵng198
21-03-23Quảng Nam: 617,207,
Đắc Lắc: 322,844
Trúng 617 Quảng Nam197
20-03-23Phú Yên: 675,260,
TT Huế: 797,963
Trúng 797 TT Huế163
19-03-23: 293,421,
Kon Tum: 105,570,
Khánh Hòa: 909,525
Trúng 293 ,
Trúng 105 Kon Tum,
Trúng 909 Khánh Hòa
392
18-03-23Đắc Nông: 369,967,
Quảng Ngãi: 895,234,
Đà Nẵng: 700,572
Trúng 369 Đắc Nông247
17-03-23Gia Lai: 246,502,
Ninh Thuận: 934,111
Trượt261
16-03-23Quảng Bình: 887,951,
Quảng Trị: 858,524,
Bình Định: 223,539
Trúng 887 Quảng Bình,
Trúng 223 Bình Định
219