CẶP XÍU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi thua lỗ quá nhiều nên dừng lại trước khi thua quá muộn. Mạnh tay đầu tư mua số từ Tổng Đài . Khẳng định lấy số hôm nào trúng số hôm đó. Chắc thắng & chuẩn xác.
CẶP XÍU CHỦ MT SIÊU CHUẨN Giá 1.200.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-09-23
25-09-23Phú Yên: 745,031,
TT Huế: 754,400
Trúng 754 TT Huế165
24-09-23Khánh Hòa: 353,393,
Kon Tum: 314,487,
: 275,182
Trúng 314 Kon Tum,
Trúng 275
334
23-09-23Đắc Nông: 784,462,
Quảng Ngãi: 241,274,
Đà Nẵng: 611,515
Trượt226
22-09-23Ninh Thuận: 317,097,
Gia Lai: 552,823
Trượt194
21-09-23Quảng Bình: 184,253,
Quảng Trị: 500,371,
Bình Định: 535,338
Trượt232
20-09-23Khánh Hòa: 504,403,
Đà Nẵng: 454,504
Trượt260
19-09-23Quảng Nam: 941,950,
Đắc Lắc: 389,139
Trúng 389 Đắc Lắc146
18-09-23Phú Yên: 418,512,
TT Huế: 355,253
Trượt228
17-09-23Khánh Hòa: 788,016,
Kon Tum: 674,106,
: 671,608
Trúng 788 Khánh Hòa,
Trúng 674 Kon Tum,
Trúng 671
364
16-09-23Đắc Nông: 051,335,
Quảng Ngãi: 686,460,
Đà Nẵng: 000,461
Trượt213
15-09-23Ninh Thuận: 234,150,
Gia Lai: 442,358
Trúng 234 Ninh Thuận172
14-09-23Quảng Bình: 424,438,
Quảng Trị: 168,685,
Bình Định: 483,472
Trúng 168 Quảng Trị235
13-09-23Khánh Hòa: 995,684,
Đà Nẵng: 771,298
Trượt179
12-09-23Quảng Nam: 205,644,
Đắc Lắc: 356,560
Trúng 205 Quảng Nam274
11-09-23Phú Yên: 642,069,
TT Huế: 125,882
Trúng 642 Phú Yên,
Trúng 125 TT Huế
169
10-09-23Khánh Hòa: 497,274,
Kon Tum: 040,924,
: 057,073
Trượt333
09-09-23Đắc Nông: 514,790,
Quảng Ngãi: 657,288,
Đà Nẵng: 245,873
Trượt236
08-09-23Ninh Thuận: 943,163,
Gia Lai: 313,387
Trượt232
07-09-23Quảng Bình: 311,230,
Quảng Trị: 031,095,
Bình Định: 656,724
Trúng 311 Quảng Bình,
Trúng 031 Quảng Trị,
Trúng 656 Bình Định
177
06-09-23Khánh Hòa: 353,841,
Đà Nẵng: 303,460
Trúng 303 Đà Nẵng252
05-09-23Quảng Nam: 026,268,
Đắc Lắc: 809,632
Trúng 026 Quảng Nam238
04-09-23Phú Yên: 556,698,
TT Huế: 197,830
Trúng 556 Phú Yên267
03-09-23Khánh Hòa: 757,799,
Kon Tum: 725,833,
: 560,663
Trượt330
02-09-23Đắc Nông: 668,954,
Quảng Ngãi: 652,176,
Đà Nẵng: 736,533
Trúng 668 Đắc Nông,
Trúng 652 Quảng Ngãi
226
01-09-23Ninh Thuận: 147,287,
Gia Lai: 053,560
Trúng 147 Ninh Thuận241
31-08-23Quảng Bình: 355,289,
Quảng Trị: 813,970,
Bình Định: 785,256
Trượt168
30-08-23Khánh Hòa: 755,780,
Đà Nẵng: 821,931
Trúng 755 Khánh Hòa173
29-08-23Quảng Nam: 746,126,
Đắc Lắc: 192,629
Trúng 746 Quảng Nam214
28-08-23Phú Yên: 940,961,
TT Huế: 825,169
Trúng 825 TT Huế233
27-08-23Khánh Hòa: 660,568,
Kon Tum: 478,457,
: 795,545
Trượt354
26-08-23Đắc Nông: 308,005,
Quảng Ngãi: 870,871,
Đà Nẵng: 227,124
Trượt263
25-08-23Ninh Thuận: 904,163,
Gia Lai: 589,445
Trúng 904 Ninh Thuận,
Trúng 589 Gia Lai
223
24-08-23Quảng Bình: 219,075,
Quảng Trị: 865,879,
Bình Định: 553,679
Trúng 553 Bình Định230
23-08-23Khánh Hòa: 082,227,
Đà Nẵng: 687,039
Trúng 687 Đà Nẵng216
22-08-23Quảng Nam: 093,793,
Đắc Lắc: 460,596
Trúng 093 Quảng Nam,
Trúng 460 Đắc Lắc
244
21-08-23Phú Yên: 391,743,
TT Huế: 124,683
Trúng 124 TT Huế146
20-08-23Khánh Hòa: 113,982,
Kon Tum: 774,686,
: 454,665
Trượt266
19-08-23Đắc Nông: 063,059,
Quảng Ngãi: 345,122,
Đà Nẵng: 666,298
Trúng 063 Đắc Nông,
Trúng 666 Đà Nẵng
208
18-08-23Ninh Thuận: 170,012,
Gia Lai: 916,778
Trúng 916 Gia Lai231
17-08-23Quảng Bình: 586,826,
Quảng Trị: 087,100,
Bình Định: 223,303
Trúng 586 Quảng Bình,
Trúng 087 Quảng Trị,
Trúng 223 Bình Định
205
16-08-23Khánh Hòa: 147,659,
Đà Nẵng: 972,780
Trúng 972 Đà Nẵng227
15-08-23Quảng Nam: 486,127,
Đắc Lắc: 144,244
Trúng 144 Đắc Lắc152
14-08-23Phú Yên: 963,563,
TT Huế: 498,915
Trượt260
13-08-23Khánh Hòa: 834,669,
Kon Tum: 768,885,
: 481,370
Trúng 481 331
12-08-23Đắc Nông: 916,012,
Quảng Ngãi: 103,380,
Đà Nẵng: 310,802
Trượt262
11-08-23Ninh Thuận: 477,906,
Gia Lai: 192,303
Trượt159
10-08-23Quảng Bình: 150,467,
Quảng Trị: 991,645,
Bình Định: 012,993
Trúng 150 Quảng Bình226
09-08-23Khánh Hòa: 611,174,
Đà Nẵng: 064,921
Trượt207
08-08-23Quảng Nam: 309,332,
Đắc Lắc: 553,965
Trúng 309 Quảng Nam,
Trúng 553 Đắc Lắc
200
07-08-23Phú Yên: 529,613,
TT Huế: 682,969
Trúng 529 Phú Yên273
06-08-23Khánh Hòa: 694,171,
Kon Tum: 260,029,
: 449,618
Trúng 449 359
05-08-23Đắc Nông: 017,685,
Quảng Ngãi: 950,766,
Đà Nẵng: 358,633
Trúng 950 Quảng Ngãi,
Trúng 358 Đà Nẵng
247
04-08-23Ninh Thuận: 808,666,
Gia Lai: 575,641
Trúng 808 Ninh Thuận217
03-08-23Quảng Bình: 980,120,
Quảng Trị: 516,783,
Bình Định: 862,193
Trúng 516 Quảng Trị285
02-08-23Khánh Hòa: 006,661,
Đà Nẵng: 255,449
Trượt167
01-08-23Quảng Nam: 093,770,
Đắc Lắc: 933,446
Trúng 093 Quảng Nam250
31-07-23Phú Yên: 049,300,
TT Huế: 653,572
Trúng 049 Phú Yên221
30-07-23Khánh Hòa: 399,567,
Kon Tum: 799,676,
: 644,148
Trúng 644 375
29-07-23Đắc Nông: 272,359,
Quảng Ngãi: 078,466,
Đà Nẵng: 552,679
Trúng 552 Đà Nẵng235
28-07-23Ninh Thuận: 571,035,
Gia Lai: 653,691
Trúng 571 Ninh Thuận,
Trúng 653 Gia Lai
147
27-07-23Quảng Bình: 147,612,
Quảng Trị: 688,375,
Bình Định: 507,856
Trúng 147 Quảng Bình,
Trúng 688 Quảng Trị
258
26-07-23Khánh Hòa: 582,694,
Đà Nẵng: 259,907
Trượt176
25-07-23Quảng Nam: 667,568,
Đắc Lắc: 058,630
Trúng 667 Quảng Nam204
24-07-23Phú Yên: 556,839,
TT Huế: 438,655
Trúng 556 Phú Yên,
Trúng 438 TT Huế
183
23-07-23Khánh Hòa: 625,064,
Kon Tum: 292,732,
: 198,886
Trúng 625 Khánh Hòa,
Trúng 292 Kon Tum
384
22-07-23Đắc Nông: 709,414,
Quảng Ngãi: 546,958,
Đà Nẵng: 178,286
Trúng 709 Đắc Nông,
Trúng 546 Quảng Ngãi,
Trúng 178 Đà Nẵng
222
21-07-23Ninh Thuận: 885,857,
Gia Lai: 019,739
Trúng 885 Ninh Thuận,
Trúng 019 Gia Lai
243
20-07-23Quảng Bình: 552,522,
Quảng Trị: 860,979,
Bình Định: 354,481
Trúng 552 Quảng Bình230
19-07-23Khánh Hòa: 699,400,
Đà Nẵng: 994,893
Trượt163
18-07-23Quảng Nam: 029,200,
Đắc Lắc: 863,606
Trúng 863 Đắc Lắc158
17-07-23Phú Yên: 095,396,
TT Huế: 344,826
Trượt215
16-07-23Khánh Hòa: 200,720,
Kon Tum: 217,388,
: 812,599
Trượt348
15-07-23Đà Nẵng: 883,217,
Quảng Ngãi: 028,643,
Đắc Nông: 170,632
Trúng 883 Đà Nẵng,
Trúng 170 Đắc Nông
229
14-07-23Ninh Thuận: 142,026,
Gia Lai: 695,140
Trúng 695 Gia Lai169
13-07-23Quảng Bình: 829,284,
Quảng Trị: 848,624,
Bình Định: 095,329
Trúng 829 Quảng Bình227
12-07-23Khánh Hòa: 591,766,
Đà Nẵng: 214,852
Trúng 591 Khánh Hòa,
Trúng 214 Đà Nẵng
227
11-07-23Quảng Nam: 167,878,
Đắc Lắc: 986,566
Trúng 167 Quảng Nam,
Trúng 986 Đắc Lắc
227
10-07-23Phú Yên: 284,326,
TT Huế: 644,275
Trúng 644 TT Huế208
09-07-23Khánh Hòa: 996,464,
Kon Tum: 869,909,
: 340,553
Trúng 996 Khánh Hòa,
Trúng 869 Kon Tum,
Trúng 340
303
08-07-23Đắc Nông: 929,299,
Quảng Ngãi: 667,468,
Đà Nẵng: 903,506
Trúng 929 Đắc Nông,
Trúng 667 Quảng Ngãi
216
07-07-23Ninh Thuận: 605,238,
Gia Lai: 270,116
Trúng 605 Ninh Thuận191