Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Nếu đang chơi thua nỗ và không tự tin với những con số mình đang có hãy giao việc Chốt Số cho chúng tôi. Bằng phần mềm Soi Cầu Độc Quyền Từ HĐXS chúng tôi cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế một cách nhanh nhất.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 500.000đ

Số mua mất phí khẳng định trúng 99,9%
 Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11-20
28-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6153
27-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2299
26-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt199
25-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt159
24-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6285
23-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 393
22-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 655
21-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6255
20-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0178
19-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1197
18-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3171
17-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề255
16-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 060
15-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề287
14-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt60
13-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt262
12-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6259
11-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4187
10-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4297
09-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề299
08-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1288
07-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt79
06-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1284
05-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5284
04-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt66
03-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề72
02-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt255
01-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5252
31-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt292
30-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt93
29-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
28-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt50
27-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8275
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4269
25-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 690
24-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt151
23-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5170
22-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt174
21-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3158
20-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7275
19-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt194
18-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt173
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6299
16-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt161
15-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8181
14-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề163
13-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề176
12-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1271
11-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4180
10-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8167
09-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1263
08-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề175
07-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt94
06-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt199
05-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 387
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8258
03-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt52
02-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề78
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề169
30-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề180
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2182
28-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt281
27-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt163
26-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9283
25-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt261
24-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8191
23-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề174
22-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt96
21-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt156
20-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2294
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0255
18-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 074
17-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0190
16-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2178
15-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề96
14-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt294
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề174
12-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 073
11-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2251
10-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2197
09-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt96
08-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt154
07-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 363
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề70
05-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8250
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8299
03-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0157
02-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 484
01-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt53
31-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt54
30-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề91
29-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt189
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề77
27-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9268
26-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8279
25-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 575
24-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6267
23-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1195
22-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt66
21-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 589
20-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8163
19-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1165
18-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3190
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4166
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 482
15-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt276
14-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt283
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5179
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề181
11-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 858
10-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt280
09-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt65
08-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8186
07-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề253
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9257
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1276
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề162
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1270
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề194
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6288
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề186
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 183
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề292
27-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt269
26-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt54
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 080
24-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 754
23-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2159
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề262
21-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt296
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 289
19-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt74
18-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6191
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1171
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 181
15-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 076
14-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9177
13-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt89
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề278
11-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề52
10-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9284
09-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt255
08-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3283
07-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt198
06-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề71
05-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 099
04-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5277
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 281
02-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt253
01-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt89
30-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt86
29-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt97
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề66
27-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6296
26-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6151
25-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2254
24-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 064
23-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt53
22-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt263
21-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7256
20-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt78
19-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt190
18-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9297
17-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt266
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 664
15-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2273
14-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt258
13-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1159
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 059
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3274
10-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt250
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề169
08-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt198
07-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
06-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề83
05-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt271
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 780
03-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0197
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 259
01-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt255
31-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt197
30-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt194
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề259
28-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt79
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề177
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 555
25-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 151
24-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7177
23-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1273
22-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8271
21-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8290
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề176
19-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt168
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5190
17-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt74
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề294
15-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt67
14-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3194
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9152