ĐẦU ĐUÔI GIẢI DB MIỀN TRUNG

Bạn chơi rất nhiều cầu khác nhau, Nhưng thật tiếc nếu bỏ qua cầu đầu đuôi hôm, Cơ hội ngon ăn và trúng to đang chờ bạn lấy số.
ĐẦU ĐUÔI ĐB MT SIÊU CHUẨN Giá 300.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11-20
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đắc Nông191
27-11-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
194
26-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Quảng Trị164
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt54
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
183
23-11-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
131
22-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
165
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông159
20-11-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận96
19-11-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
103
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
154
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt74
16-11-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt74
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
172
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trượt118
13-11-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận149
12-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Quảng Trị138
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt151
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc108
09-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt247
08-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
71
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt136
06-11-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
213
05-11-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
150
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa114
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
280
02-11-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Phú Yên161
01-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
200
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt149
30-10-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Ninh Thuận55
29-10-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
196
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Khánh Hòa188
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt153
26-10-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế102
25-10-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
69
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt113
23-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận85
22-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt215
21-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt100
20-10-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Quảng Nam142
19-10-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế152
18-10-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt161
17-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
179
16-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
157
15-10-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trượt72
14-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt57
13-10-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Quảng Nam81
12-10-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
92
11-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
53
10-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt114
09-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
118
08-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
133
07-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trượt153
06-10-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trượt130
05-10-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên148
04-10-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
117
03-10-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
155
02-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
123
01-10-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị
54
30-09-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
67
29-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
62
28-09-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt223
27-09-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt281
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
106
25-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận144
24-09-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
176
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
169
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt70
21-09-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TT Huế156
20-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
26
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
148
18-09-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt168
17-09-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định152
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng184
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt188
14-09-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt75
13-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Kon Tum184
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
154
11-09-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Ninh Thuận130
10-09-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
153
09-09-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt208
08-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc178
07-09-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
19
06-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Kon Tum140
05-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt131
04-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
131