Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất

Nếu đang chơi thua nỗ và không tự tin với những con số mình đang có hãy giao việc Chốt Số cho chúng tôi. Bằng phần mềm Soi Cầu Độc Quyền Từ HĐXS chúng tôi cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế một cách nhanh nhất.

Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất: 500.000đ

Số mua mất phí khẳng định trúng 99,9%
 Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11-20
28-11-2011,04,54,64Ăn đề 64172
27-11-2031,68,88,26Ăn đề 26154
26-11-2061,71,41,95Ăn đề 71197
25-11-2053,07,69,34Trượt156
24-11-2045,53,64,83Ăn đề 64165
23-11-2034,74,13,10Trượt165
22-11-2040,29,42,04Trượt199
21-11-2050,77,91,61Ăn 61195
20-11-2085,50,12,80Ăn đề 80171
19-11-2073,85,17,62Ăn đề 17154
18-11-2007,30,58,71Ăn đề 30190
17-11-2039,22,85,84Trượt168
16-11-2043,30,41,23Ăn đề 30152
15-11-2018,33,34,26Ăn đề 18154
14-11-2035,71,11,06Ăn đề 06155
13-11-2084,90,44,53Trượt155
12-11-2028,35,16,95Ăn đề 16174
11-11-2042,99,39,95Ăn đề 42189
10-11-2074,72,69,50Ăn đề 74178
09-11-2098,00,23,01Trượt165
08-11-2049,11,94,03Ăn đề 11184
07-11-2069,64,33,56Ăn đề 56168
06-11-2071,45,63,90Ăn đề 71162
05-11-2085,32,25,63Ăn đề 25156
04-11-2039,24,21,59Ăn đề 21179
03-11-2008,20,18,74Ăn đề 18155
02-11-2021,08,47,64Trượt150
01-11-2065,34,79,67Trượt179
31-10-2054,09,41,04Trượt167
30-10-2067,09,04,40Trượt162
29-10-2096,90,36,58Ăn đề 36164
28-10-2002,19,38,07Ăn đề 07190
27-10-2014,80,99,02Trượt188
26-10-2066,46,40,21Ăn đề 46160
25-10-2094,36,30,58Ăn 36166
24-10-2099,33,51,47Trượt170
23-10-2046,51,15,25Ăn đề 25171
22-10-2032,89,23,05Trượt160
21-10-2012,30,75,43Ăn đề 43166
20-10-2023,57,83,98Ăn đề 57183
19-10-2007,02,57,30Trượt154
18-10-2057,27,31,75Trượt183
17-10-2056,32,86,99Trượt196
16-10-2008,84,78,56Ăn đề 08186
15-10-2051,61,22,56Trượt198
14-10-2019,01,32,82Trượt176
13-10-2000,42,66,14Ăn đề 66187
12-10-2053,18,90,57Ăn đề 18180
11-10-2094,00,99,34Ăn đề 94171
10-10-2089,38,48,07Ăn đề 48174
09-10-2060,86,96,67Trượt153
08-10-2086,21,62,26Ăn đề 26165
07-10-2077,78,63,12Trượt161
06-10-2051,38,80,84Trượt164
05-10-2023,81,09,17Ăn đề 23197
04-10-2061,87,05,89Ăn 89172
03-10-2020,97,45,43Ăn đề 97175
02-10-2060,24,00,71Ăn đề 00162
01-10-2038,35,10,57Trượt196
30-09-2066,78,68,23Ăn đề 68182
29-09-2053,21,23,78Ăn đề 23196
28-09-2024,01,74,81Trượt174
27-09-2003,27,80,49Trượt155
26-09-2009,76,69,02Ăn đề 69168
25-09-2077,51,62,18Ăn đề 18178
24-09-2011,84,82,15Ăn đề 82191
23-09-2009,08,11,10Ăn đề 11176
22-09-2068,16,60,09Trượt178
21-09-2002,11,43,63Trượt160
20-09-2076,20,42,71Ăn đề 42170
19-09-2032,68,04,31Ăn đề 04173
18-09-2009,77,90,74Ăn đề 90156
17-09-2023,37,03,70Ăn đề 70182
16-09-2055,23,82,71Ăn đề 82150
15-09-2003,99,18,24Trượt156
14-09-2090,58,54,81Trượt189
13-09-2018,63,74,33Ăn đề 63155
12-09-2080,73,42,02Ăn đề 80161
11-09-2008,10,03,29Ăn đề 29158
10-09-2004,20,54,41Ăn đề 20184
09-09-2066,41,00,59Ăn 00168
08-09-2095,21,67,10Trượt191
07-09-2053,19,43,26Ăn đề 53167
06-09-2078,94,93,31Ăn đề 93184
05-09-2099,16,85,28Ăn đề 85153
04-09-2005,53,10,30Trượt192
03-09-2035,23,04,10Trượt172
02-09-2062,24,88,16Trượt177
01-09-2062,78,33,35Trượt172
31-08-2032,10,94,33Trượt162
30-08-2017,83,12,59Ăn đề 83159
29-08-2005,92,89,99Ăn đề 05152
28-08-2036,48,84,61Ăn đề 48193
27-08-2073,96,52,42Ăn đề 96191
26-08-2082,74,23,67Ăn đề 82174
25-08-2097,59,12,95Ăn đề 59156
24-08-2016,23,29,35Ăn đề 16160
23-08-2041,85,95,77Ăn đề 41193
22-08-2028,71,03,87Trượt160
21-08-2034,18,83,09Trượt174
20-08-2001,07,80,37Ăn đề 80161
19-08-2077,01,72,00Ăn đề 01197
18-08-2031,17,37,43Ăn đề 37192
17-08-2059,19,50,48Ăn đề 48179
16-08-2007,42,47,16Ăn đề 47160
15-08-2048,87,77,98Trượt175
14-08-2063,00,30,97Trượt185
13-08-2019,18,58,57Ăn đề 57194
12-08-2080,93,68,34Trượt197
11-08-2056,86,45,28Ăn đề 28185
10-08-2088,04,87,49Trượt185
09-08-2063,81,97,34Trượt187
08-08-2077,37,16,09Trượt163
07-08-2014,81,12,37Ăn đề 14196
06-08-2053,21,55,75Ăn đề 75156
05-08-2079,96,51,41Ăn đề 96180
04-08-2096,17,57,77Ăn đề 17192
03-08-2071,36,26,12Ăn đề 36176
02-08-2007,37,09,11Ăn đề 11157
01-08-2026,12,40,14Ăn đề 12184
31-07-2064,62,84,17Ăn đề 62180
30-07-2056,95,59,63Ăn đề 63199
29-07-2065,61,75,18Trượt182
28-07-2091,03,25,82Ăn đề 82173
27-07-2024,29,79,33Trượt177
26-07-2070,93,73,94Trượt188
25-07-2013,08,25,91Ăn đề 08176
24-07-2072,99,34,68Trượt176
23-07-2054,07,92,49Ăn đề 92199
22-07-2016,42,80,13Ăn đề 42182
21-07-2074,14,23,76Trượt191
20-07-2068,17,94,29Ăn đề 29173
19-07-2074,52,56,17Trượt187
18-07-2077,31,36,86Ăn đề 86162
17-07-2048,66,99,17Trượt184
16-07-2034,11,04,39Ăn đề 11177
15-07-2099,75,69,79Trượt180
14-07-2012,24,89,84Ăn đề 89187
13-07-2016,84,25,38Trượt168
12-07-2085,90,98,30Ăn đề 90185
11-07-2081,16,55,45Ăn đề 16199
10-07-2008,37,62,28Trượt154
09-07-2073,58,13,80Trượt180
08-07-2076,83,51,30Ăn đề 83164
07-07-2079,58,15,44Trượt172
06-07-2079,70,94,82Ăn đề 70153
05-07-2070,12,86,51Ăn đề 70194
04-07-2042,84,35,75Ăn đề 75188
03-07-2080,65,27,00Ăn đề 27151
02-07-2062,14,72,76Trượt197
01-07-2020,87,06,00Trượt154
30-06-2089,29,47,07Ăn đề 29173
29-06-2089,58,37,05Trượt173
28-06-2051,46,02,56Ăn đề 51150
27-06-2095,08,18,10Trượt156
26-06-2053,28,16,48Ăn đề 16195
25-06-2028,73,62,22Trượt172
24-06-2022,80,10,61Ăn đề 10189
23-06-2097,18,45,57Trượt198
22-06-2091,55,17,08Ăn đề 17154
21-06-2027,20,16,82Ăn 27166
20-06-2048,00,65,84Trượt171
19-06-2007,44,73,01Trượt175
18-06-2021,89,74,05Ăn đề 89151
17-06-2020,52,50,14Trượt169
16-06-2065,62,04,02Ăn đề 62182
15-06-2096,37,52,28Ăn đề 52190
14-06-2005,36,45,41Trượt192
13-06-2056,10,15,90Trượt157
12-06-2072,84,14,03Ăn đề 03198
11-06-2070,06,65,78Trượt156
10-06-2084,99,73,29Trượt153
09-06-2027,89,51,29Trượt198
08-06-2071,31,07,17Trượt169
07-06-2004,10,78,86Trượt154
06-06-2090,71,80,32Ăn đề 32155
05-06-2043,34,99,02Trượt188
04-06-2012,78,73,27Ăn đề 78165
03-06-2000,01,04,31Ăn đề 00184
02-06-2022,30,65,53Ăn đề 22180
01-06-2009,88,19,10Trượt198
31-05-2034,32,05,17Ăn đề 34166
30-05-2016,72,51,69Trượt186
29-05-2078,54,76,25Ăn đề 54175
28-05-2017,36,49,01Trượt180
27-05-2073,26,30,33Trượt153
26-05-2054,44,97,30Ăn đề 54188
25-05-2017,96,52,43Trượt191
24-05-2041,64,78,90Trượt166
23-05-2010,49,80,04Trượt198
22-05-2081,49,46,89Trượt158
21-05-2092,51,38,45Ăn đề 38199
20-05-2087,59,28,83Trượt163
19-05-2030,24,00,75Ăn đề 00168
18-05-2041,66,62,54Ăn đề 54162
17-05-2060,25,93,62Trượt195
16-05-2046,40,38,25Ăn đề 46182
15-05-2054,82,59,29Trượt151
14-05-2035,80,63,85Ăn đề 63190
13-05-2013,47,40,95Ăn đề 95172