CẶP XÍU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi thua lỗ quá nhiều nên dừng lại trước khi thua quá muộn. Mạnh tay đầu tư mua số từ Tổng Đài . Khẳng định lấy số hôm nào trúng số hôm đó. Chắc thắng & chuẩn xác.
CẶP XÍU CHỦ MT SIÊU CHUẨN Giá 1.200.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
14-07-20
13-07-20TT Huế: 213,658,
Phú Yên: 921,942
Trúng 213 TT Huế201
12-07-20Kon Tum: 448,847,
Khánh Hòa: 818,533
Trúng 818 Khánh Hòa279
11-07-20Đà Nẵng: 444,696,
Quảng Ngãi: 533,913,
Đắc Nông: 131,116
Trúng 444 Đà Nẵng,
Trúng 533 Quảng Ngãi,
Trúng 131 Đắc Nông
205
10-07-20Gia Lai: 130,645,
Ninh Thuận: 975,303
Trúng 130 Gia Lai256
09-07-20Bình Định: 105,741,
Quảng Trị: 014,509,
Quảng Bình: 274,646
Trúng 105 Bình Định,
Trúng 274 Quảng Bình
240
08-07-20Đà Nẵng: 459,391,
Khánh Hòa: 342,899
Trúng 459 Đà Nẵng,
Trúng 342 Khánh Hòa
222
07-07-20Đắc Lắc: 641,743,
Quảng Nam: 943,205
Trượt198
06-07-20TT Huế: 526,407,
Phú Yên: 818,363
Trúng 818 Phú Yên287
05-07-20Kon Tum: 022,339,
Khánh Hòa: 673,318
Trúng 673 Khánh Hòa212
04-07-20Đà Nẵng: 254,677,
Quảng Ngãi: 575,659,
Đắc Nông: 106,338
Trượt177
03-07-20Gia Lai: 071,665,
Ninh Thuận: 520,057
Trúng 071 Gia Lai,
Trúng 520 Ninh Thuận
212
02-07-20Bình Định: 135,277,
Quảng Trị: 206,120,
Quảng Bình: 791,648
Trúng 206 Quảng Trị,
Trúng 791 Quảng Bình
190
01-07-20Đà Nẵng: 965,424,
Khánh Hòa: 917,651
Trúng 917 Khánh Hòa210
30-06-20Đắc Lắc: 350,247,
Quảng Nam: 504,407
Trúng 350 Đắc Lắc,
Trúng 504 Quảng Nam
199
29-06-20TT Huế: 071,805,
Phú Yên: 911,462
Trượt189
28-06-20Kon Tum: 543,772,
Khánh Hòa: 740,138
Trượt277
27-06-20Đà Nẵng: 541,369,
Quảng Ngãi: 032,273,
Đắc Nông: 300,718
Trúng 032 Quảng Ngãi,
Trúng 300 Đắc Nông
265
26-06-20Gia Lai: 981,717,
Ninh Thuận: 891,622
Trúng 891 Ninh Thuận227
25-06-20Bình Định: 099,931,
Quảng Trị: 184,056,
Quảng Bình: 986,735
Trượt191
24-06-20Đà Nẵng: 393,295,
Khánh Hòa: 606,347
Trúng 606 Khánh Hòa146
23-06-20Đắc Lắc: 965,342,
Quảng Nam: 432,888
Trượt170
22-06-20TT Huế: 113,844,
Phú Yên: 302,564
Trượt227
21-06-20Kon Tum: 701,115,
Khánh Hòa: 817,990
Trúng 701 Kon Tum,
Trúng 817 Khánh Hòa
271
20-06-20Đà Nẵng: 297,352,
Quảng Ngãi: 715,355,
Đắc Nông: 044,793
Trúng 297 Đà Nẵng,
Trúng 044 Đắc Nông
233
19-06-20Gia Lai: 774,935,
Ninh Thuận: 286,901
Trượt254
18-06-20Bình Định: 985,428,
Quảng Trị: 834,346,
Quảng Bình: 712,708
Trúng 985 Bình Định210
17-06-20Đà Nẵng: 000,718,
Khánh Hòa: 241,977
Trượt168
16-06-20Đắc Lắc: 582,015,
Quảng Nam: 811,218
Trượt240
15-06-20TT Huế: 413,491,
Phú Yên: 469,140
Trúng 413 TT Huế,
Trúng 469 Phú Yên
258
14-06-20Kon Tum: 846,754,
Khánh Hòa: 691,685
Trượt163
13-06-20Đà Nẵng: 487,401,
Quảng Ngãi: 506,074,
Đắc Nông: 467,170
Trúng 487 Đà Nẵng172
12-06-20Gia Lai: 582,434,
Ninh Thuận: 053,442
Trúng 582 Gia Lai,
Trúng 053 Ninh Thuận
207
11-06-20Bình Định: 812,697,
Quảng Trị: 506,107,
Quảng Bình: 504,186
Trúng 812 Bình Định223
10-06-20Đà Nẵng: 385,199,
Khánh Hòa: 206,978
Trúng 385 Đà Nẵng210
09-06-20Đắc Lắc: 901,982,
Quảng Nam: 853,128
Trúng 853 Quảng Nam219
08-06-20TT Huế: 592,723,
Phú Yên: 354,180
Trúng 592 TT Huế176
07-06-20Kon Tum: 094,456,
Khánh Hòa: 949,235
Trượt235
06-06-20Đà Nẵng: 745,054,
Quảng Ngãi: 488,963,
Đắc Nông: 685,477
Trúng 745 Đà Nẵng,
Trúng 488 Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
05-06-20Gia Lai: 842,729,
Ninh Thuận: 897,422
Trượt264
04-06-20Bình Định: 042,254,
Quảng Trị: 854,872,
Quảng Bình: 206,214
Trượt224
03-06-20Đà Nẵng: 296,461,
Khánh Hòa: 450,574
Trượt173
02-06-20Đắc Lắc: 596,271,
Quảng Nam: 858,797
Trượt225
01-06-20TT Huế: 780,636,
Phú Yên: 374,129
Trượt192
31-05-20Kon Tum: 266,135,
Khánh Hòa: 540,822
Trúng 266 Kon Tum,
Trúng 540 Khánh Hòa
246
30-05-20Đà Nẵng: 549,974,
Quảng Ngãi: 543,814,
Đắc Nông: 505,126
Trượt228
29-05-20Gia Lai: 476,222,
Ninh Thuận: 084,906
Trúng 476 Gia Lai,
Trúng 084 Ninh Thuận
208
28-05-20Bình Định: 701,979,
Quảng Trị: 654,869,
Quảng Bình: 495,300
Trượt203
27-05-20Đà Nẵng: 134,697,
Khánh Hòa: 386,582
Trúng 134 Đà Nẵng216
26-05-20Đắc Lắc: 222,217,
Quảng Nam: 269,586
Trúng 222 Đắc Lắc,
Trúng 269 Quảng Nam
217
25-05-20TT Huế: 028,154,
Phú Yên: 509,947
Trượt194
24-05-20Kon Tum: 780,987,
Khánh Hòa: 307,787
Trượt221
23-05-20Đà Nẵng: 360,526,
Quảng Ngãi: 645,850,
Đắc Nông: 846,470
Trúng 846 Đắc Nông262
22-05-20Gia Lai: 574,807,
Ninh Thuận: 959,771
Trúng 574 Gia Lai243
21-05-20Bình Định: 219,631,
Quảng Trị: 050,896,
Quảng Bình: 719,372
Trúng 219 Bình Định,
Trúng 050 Quảng Trị,
Trúng 719 Quảng Bình
215
20-05-20Đà Nẵng: 247,046,
Khánh Hòa: 570,304
Trúng 247 Đà Nẵng226
19-05-20Đắc Lắc: 733,805,
Quảng Nam: 558,322
Trúng 733 Đắc Lắc,
Trúng 558 Quảng Nam
229
18-05-20TT Huế: 261,153,
Phú Yên: 180,846
Trúng 261 TT Huế185
17-05-20Kon Tum: 759,779,
Khánh Hòa: 205,692
Trúng 759 Kon Tum200
16-05-20Đà Nẵng: 214,688,
Quảng Ngãi: 600,760,
Đắc Nông: 292,441
Trúng 214 Đà Nẵng,
Trúng 600 Quảng Ngãi
207
15-05-20Gia Lai: 134,129,
Ninh Thuận: 578,379
Trượt253
14-05-20Bình Định: 184,014,
Quảng Trị: 241,735,
Quảng Bình: 656,784
Trúng 241 Quảng Trị184
13-05-20Đà Nẵng: 652,971,
Khánh Hòa: 093,772
Trúng 652 Đà Nẵng,
Trúng 093 Khánh Hòa
159
12-05-20Đắc Lắc: 683,929,
Quảng Nam: 223,555
Trúng 683 Đắc Lắc242
11-05-20TT Huế: 132,560,
Phú Yên: 798,927
Trúng 798 Phú Yên261
10-05-20Kon Tum: 588,111,
Khánh Hòa: 507,103
Trúng 588 Kon Tum,
Trúng 507 Khánh Hòa
270
09-05-20Đà Nẵng: 502,325,
Quảng Ngãi: 088,062,
Đắc Nông: 180,448
Trượt197
08-05-20Gia Lai: 136,466,
Ninh Thuận: 494,446
Trúng 494 Ninh Thuận201
07-05-20Bình Định: 436,622,
Quảng Trị: 407,422,
Quảng Bình: 470,499
Trúng 436 Bình Định,
Trúng 407 Quảng Trị,
Trúng 470 Quảng Bình
233
06-05-20Đà Nẵng: 947,420,
Khánh Hòa: 045,339
Trượt216
05-05-20Đắc Lắc: 285,487,
Quảng Nam: 665,906
Trượt177
04-05-20TT Huế: 668,458,
Phú Yên: 213,615
Trúng 668 TT Huế,
Trúng 213 Phú Yên
225
03-05-20Kon Tum: 914,141,
Khánh Hòa: 483,881
Trượt208
02-05-20Đà Nẵng: 434,939,
Quảng Ngãi: 526,005,
Đắc Nông: 216,779
Trượt224
01-05-20Gia Lai: 830,803,
Ninh Thuận: 238,273
Trúng 830 Gia Lai,
Trúng 238 Ninh Thuận
227
30-04-20Bình Định: 337,247,
Quảng Trị: 443,027,
Quảng Bình: 334,255
Trượt153
29-04-20Đà Nẵng: 687,333,
Khánh Hòa: 400,430
Trượt290
28-04-20Đắc Lắc: 198,914,
Quảng Nam: 752,993
Trượt166
27-04-20TT Huế: 004,781,
Phú Yên: 248,628
Trượt242
26-04-20Kon Tum: 397,977,
Khánh Hòa: 991,833
Trúng 397 Kon Tum,
Trúng 991 Khánh Hòa
288
25-04-20Đà Nẵng: 486,311,
Quảng Ngãi: 135,904,
Đắc Nông: 921,494
Trúng 486 Đà Nẵng,
Trúng 135 Quảng Ngãi,
Trúng 921 Đắc Nông
250
31-03-20Đắc Lắc: 743,537,
Quảng Nam: 553,139
Trúng 743 Đắc Lắc,
Trúng 553 Quảng Nam
172
30-03-20TT Huế: 926,188,
Phú Yên: 100,979
Trượt238
29-03-20Kon Tum: 597,540,
Khánh Hòa: 151,583
Trúng 597 Kon Tum280
28-03-20Đà Nẵng: 124,850,
Quảng Ngãi: 534,527,
Đắc Nông: 320,366
Trượt224
27-03-20Gia Lai: 615,789,
Ninh Thuận: 085,687
Trúng 615 Gia Lai283
26-03-20Bình Định: 411,347,
Quảng Trị: 895,612,
Quảng Bình: 414,487
Trúng 895 Quảng Trị,
Trúng 414 Quảng Bình
181
25-03-20Đà Nẵng: 962,369,
Khánh Hòa: 273,510
Trượt183