BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Đánh dàn trải chỉ thêm tốn tiền bạc của bạn và cũng đừng đầu tư nhiều nơi nhiều chỗ để loạn số. Chọn đúng địa chỉ soi cầu chính là chìa khóa Thành Công của bạn.
BAO LÔ MT SIÊU CHUẨN Giá 500.000 VNĐ
Số chốt chuẩn xác khẳng định trúng to
Số được cập nhật từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách CHÁT với chúng tôi bạn nhé!
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11-20
28-11-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 38
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
44
27-11-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
279
26-11-20Bình Định: 73,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 25
Trượt78
25-11-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 63
Trượt188
24-11-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 78
Trúng Quảng Nam240
23-11-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
218
22-11-20Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
279
21-11-20Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng203
20-11-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 97
Trượt191
19-11-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
184
18-11-20Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng246
17-11-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 65
Trúng Quảng Nam146
16-11-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế216
15-11-20Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
254
14-11-20Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 87
Trúng Đắc Nông240
13-11-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 93
Trượt56
12-11-20Bình Định: 18,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
11-11-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
206
10-11-20Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 89
Trúng Quảng Nam194
09-11-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 71
Trượt194
08-11-20Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
212
07-11-20Đắc Nông: 89,
Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 71
Trúng Đắc Nông227
06-11-20Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai155
05-11-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
04-11-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
170
03-11-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 66
Trúng Quảng Nam182
02-11-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 43
Trượt378
01-11-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
165
31-10-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 55
Trượt255
30-10-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 76
Trượt311
29-10-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
279
28-10-20Đà Nẵng: 31,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
168
27-10-20Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc267
26-10-20TT Huế: 44,
Phú Yên: 08
Trúng Phú Yên224
25-10-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
24-10-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 96
Trượt233
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
91
22-10-20Bình Định: 97,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
125
21-10-20Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
106
20-10-20Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 06
Trượt263
19-10-20TT Huế: 26,
Phú Yên: 24
Trượt207
18-10-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 35
Trượt256
17-10-20Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
100
16-10-20Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
189
15-10-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 57
Trượt224
14-10-20Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng189
13-10-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 62
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
165
12-10-20TT Huế: 94,
Phú Yên: 55
Trúng TT Huế214
11-10-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
231
10-10-20Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 60
Trượt90
09-10-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
08-10-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
218
07-10-20Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 66
Trượt156
06-10-20Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 34
Trượt224
05-10-20TT Huế: 59,
Phú Yên: 73
Trượt318
04-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
03-10-20Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
138
02-10-20Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 27
Trúng Ninh Thuận190
01-10-20Bình Định: 99,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
94
30-09-20Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
29-09-20Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
199
28-09-20TT Huế: 77,
Phú Yên: 51
Trượt322
27-09-20Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 75
Trượt290
26-09-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
195
25-09-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 55
Trúng Ninh Thuận222
24-09-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
92
23-09-20Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
22-09-20Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 23
Trượt197
21-09-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 41
Trượt243
20-09-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 44
Trúng Khánh Hòa297
19-09-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
105
18-09-20Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 86
Trượt306
17-09-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 15
Trúng Quảng Bình128
16-09-20Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
220
15-09-20Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 32
Trượt130
14-09-20TT Huế: 08,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế198
13-09-20Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
302
12-09-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
208
11-09-20Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai192
10-09-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
09-09-20Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng189
08-09-20Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 27
Trượt200
07-09-20TT Huế: 15,
Phú Yên: 32
Trượt248
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
151
05-09-20Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 33
Trượt140
04-09-20Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai102